KACZAWSKA WYRYPA 2021

imię
nazwisko
data urodzenia w formacie dd.mm.rrrr
numer telefonu komórkowego posiadanego podczas maratonu
adres mailowy

adres zamieszkania:
kraj (jeżeli inny niż Polska)
miejscowość
kod pocztowy
ulica aleja plac / nr domu / nr mieszkania
PESEL
trasa

kategoria


nazwa teamu

zamawiam koszulkę


Dokonując zgłoszenia oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych organizatora imprezy oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych organizatorowi w zgłoszeniu.