KACZAWSKA WYRYPA 2017

imię
nazwisko
data urodzenia w formacie dd.mm.rrrr
numer telefonu komórkowego posiadanego podczas maratonu
adres mailowy

adres zamieszkania:
kraj (jeżeli inny niż Polska)
miejscowość
kod pocztowy
ulica aleja plac / nr domu / nr mieszkania
PESEL
trasa

kategoria


nazwa teamu

zamawiam koszulkę


Dokonując zgłoszenia oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizatora jak również na ich gromadzenie w bazach danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883) oraz na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną udostępniając w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).