Strona Główna 2017


Kaczawska Wyrypa


V Kaczawska Wyrypa.

Zapraszamy na V Kaczawską Wyrypę która odbędzie się na terenie malowniczych Gór Kaczawskich w terminie 29.09 - 1.10.2017.

Trasy

Mapy

W ramach tegorocznej edycji Kaczawskiej Wyrypy konkurencja będzie odbywać się na trasach pieszych TP25, TP50 oraz TP100 a także na trasach rowerowych TR75 oraz TR150.

Punkty kontrolne zaliczane będą na zasadzie scorelaufa. Nie przewidujemy na tej imprezie odcinków specjalnych. 

Trasy KW2017 w wersji pdf:
- trasy TP25, TP50 i TP75 - arkusz 1 z 1
- trasy TP100 i TR150 - arkusz 1 z 2
- trasy TP100 i TR150 - arkusz 2 z 2

Zasady konstrukcji trasy w wersji pdf:
- TP25
- TP50
- TP100
- TR75
- TR150

Warianty optymalne dystansowo w wersji pdf:
- TP25
- TP50
- TP100
- TR75
- TR150
Mapy na których rozegrana zostanie Kaczawska Wyrypa przygotowane będą w oparciu o mapę turystyczną "Góry i Pogórze Kaczawskie - 1:40.000" wydawnictwa PLAN.
Mapy zostaną odpowiednio przeskalowane i zaktualizowane w newralgicznych obszarach tak aby zminimalizować element "farta". Bezpośrednia strefa punktów kontrolnych będzie doprecyzowana opisem oraz wycinkiem dokładniejszej mapy.


 

Baza zawodów

Program zawodów

Bazą tegorocznej Kaczawskiej Wyrypy będzie podobnie jak w latach ubiegłych Zespół Szkolno-przedszkolny w Świerzawie przy ul.Dworcowej

Poniżej prezentujemy wstępny program zawodów. Zastrzegamy prawo dokonania zmian w przedstawionym harmonogramie najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.

29.09.2017

17:00 - otwarcie biura zawodów
23:30 - odprawa techniczna trasy TP100
24:00 - start trasy TP100 

30.09.2017
  5:30 - odprawa techniczna trasy TR150
  6:00 - start trasy TR150
  8:30 - odprawa techniczna trasy TP50
  9:00 - start trasy TP50 
  9:30 - odprawa techniczna trasy TR75
10:00 - start trasy TR75
10:30 - odprawa techniczna trasy TP25
11:00 - start trasy TP25
20:00 - zamknięcie trasy TR75
21:00 - zamknięcie trasy TP25
24:00 - zamknięcie trasy TR150 i TP50

1.10.2017
  3:00 - zamknięcie trasy TP100
  9:00 - dekoracja zwycięzców
11:00 - zamknięcie biura zawodów 

Przez 30 minut przed startem każdej trasy w pracy biura zawodów będą miały miejsce przerwy.


 

Parametry tras

Wstępne parametry tras przedstawiają się nastepująco:

TP25
     19,1 km - dystans azymutalny
     24,8 km - dystans regulaminowy
     8 PK

TP50
     42,2 km - dystans azymutalny
     54,9 km - dystans regulaminowy
     18 PK

TP100
     79,1 km - dystans azymutalny
   102,8 km - dystans regulaminowy
     31 PK

TR75
     56,4 km - dystans azymutalny
     73,4 km - dystans regulaminowy
     24 PK

TR150
   116,1 km - dystans azymutalny
   150,9 km - dystans regulaminowy
     41 PK

Wszystkie trasy rozgrywane są na zasadzie scorelaufa. Trasa budowana jest przez zawodnika z PK oznaczonych na mapie wg odanych w strefie startu.
Dostęp do bazy zawodów w trakie przebywania uczestnikow na trasie nie jest ograniczony. Nie przewiduje się organizacji przepaku. Baza zawodów znajduje się centralnie w stosunku do wszystkich PK. 

 8:30 - odprawa techniczna trasy TP50
 9:00 - start trasy TP50

News