Strona Główna 2016


Kaczawska Wyrypa


IV Kaczawska Wyrypa.

Zapraszamy na IV Kaczawską Wyrypę która odbędzie się na terenie Gór Kaczawskich w terminie 18-20 listopada 2016.

Trasy

Mapy

W ramach tegorocznej edycji Kaczawskiej Wyrypy konkurencja będzie odbywac się na trasach pieszych TP25, TP50 oraz TP100 a także na trasach rowerowych TR75 oraz TR150.

Punkty kontrolne zaliczane będą na zasadzie scorelaufa. Nie przewidujemy na tej imprezie odcinków specjalnych. 
Mapy na których rozegrana zostanie Kaczawska Wyrypa przygotowane będą w oparciu o mapę turystyczną "Góry i Pogórze Kaczawskie - 1:40.000" wydawnictwa PLAN.
Mapy zostaną odpowiednio przeskalowane i zaktualizowane w newralgicznych obszarach tak aby zminimalizować element "farta". Bezpośrednia strefa punktów kontrolnych będzie doprecyzowana opisem oraz wycinkiem dokładniejszej mapy.

 

Baza zawodów

Program zawodów

Bazą zawodów będzie Szkoła Podstawowa w Świerzawie przy ul.Dworcowej 3

 

18.11.2016
17:00 - otwarcie biura zawodów
23:30 - odprawa techniczna trasy TP100
24:00 - start trasy TP100 

19.11.2016
  5:30 - odprawa techniczna trasy TR150
  6:00 - start trasy TR150
  8:30 - odprawa techniczna trasy TP50
  9:00 - start trasy TP50 
  9:30 - odprawa techniczna trasy TR75
10:00 - start trasy TP75
10:30 - odprawa techniczna trasy TP25
11:00 - start trasy TP25
20:00 - zamknięcie trasy TR75
21:00 - zamknięcie trasy TP25
24:00 - zamknięcie trasy TR150 i TP50

20.11.2016
  3:00 - zamknięcie trasy TP100
  9:00 - dekoracja zwycięzców
11:00 - zamknięcie biura zawodów 

Przez 15 minut przed startem każdej trasy w pracy biura zawodów będą miały miejsce przerwy.


 

Parametry tras

Komunikaty techniczne z ostatecznymi parametrami tras:

TP25
TP50
TP100
TR75
TR150

Mapy z trasami optymanymi dystansowo przedstawionymi azymutowo:

TP25
TP50
TP50 z przebiegiem
TP100
TP100 z przebiegiem
TR75
TR150

Wstępne parametry tras:

TP25
8 PK
20,4 km - dystans w linii azymutów
26,5 km - przybliżony dystans wg wariantu regulaminowego 

TP50 
12 PK
40,4 km - dystans w linii azymutów
52,5 km - przybliżony dystans wg wariantu regulaminowego

TP100
20 PK
82,4 km - dystans w linii azymutów
107,1 km - przybliżony dystans wg wariantu regulaminowego

TR75
16 PK
59,1 km - dystans w linii azymutów
76,8 km - przybliżony dystans wg wariantu regulaminowego

TR150
32 PK
111,7 km - dystans w linii azymutów
145,2 km - przybliżony dystans wg wariantu regulaminowego 

Uczestnicy przed startem otrzymują mapę, na której zaznaczona jest większa ilość punktów kontrolnych podzielonych na grupy (od 2 do 4 grup w zależności od trasy) oraz informacje o tym ile PK z każdej grupy musi zawierać trasa danej kategorii. Uczestnicy sami wybierają na tej podstawie, które PK będą zaliczać i konstruują trasę a następnie ustalają własny przebieg. Kolejność zaliczania PK jest dowolna.
Przykładowo dla trasy Txxx na mapie oznaczono po 8PK w każdej z 3 grup (A, B i C). Zgodnie z informacją przekazaną zawodnikom, dla tej trasy wymagane jest zaliczenie 4 PK z grupy A, 6 PK z grupy B i 2 PK z grupy C. Zawodnik sam dokonuje wyboru które 4 PK spośród 8 PK w gupie A, które 6 PK spośród 8 PK w grupie B oraz które 2 PK spośród 8 PK w grupie C zalicza.
Baza zawodów zlokalizowana jest w centrum mapy, dlatego nie przewiduje się przepaku. Każdy uczestnik niezależnie od trasy ma swobodny wstęp do bazy zawodów.

 8:30 - odprawa techniczna trasy TP50
 9:00 - start trasy TP50

News