Strona Główna 2015


Kaczawska Wyrypa


III Kaczawska Wyrypa.

Zapraszamy na III Kaczawską Wyrypę która odbędzie się na terenie Gór Kaczawskich w terminie 13-15 listopad 2015.

Trasy

Mapy

Trasy TP25, TP50 oraz TR75 zbudowane są z jednej pętli.
Trasy TP100 oraz TR150 podobnie jak w roku poprzednim są złożone z dwóch pętli. Przepak zorganizowany będzie w bazie zawodów.


Punkty kontrolne zaliczane będą na zasadzie scorelaufa. Nie przewidujemy na tej imprezie odcinków specjalnych. 
Mapy na których rozegrana zostanie Kaczawska Wyrypa przygotowane będą w oparciu o mapę turystyczną "Góry i Pogórze Kaczawskie - 1:40.000" wydawnictwa PLAN.
Mapy zostaną odpowiednio przeskalowane i zaktualizowane w newralgicznych obszarach tak aby zminimalizować element "farta". Bezpośrednia strefa punktów kontrolnych będzie doprecyzowana opisem oraz wycinkiem dokładniejszej mapy.

 

Baza zawodów

Program zawodów

Bazą zawodów będzie Szkoła Podstawowa w Świerzawie przy ul.Dworcowej 3

 

13.11.2015
17:00 - otwarcie biura zawodów
23:30 - odprawa techniczna trasy TP100
24:00 - start trasy TP100 

14.11.2015
  5:30 - odprawa techniczna trasy TR150
  6:00 - start trasy TR150
  8:30 - odprawa techniczna trasy TP50
  9:00 - start trasy TP50 
  9:30 - odprawa techniczna trasy TR75
10:00 - start trasy TP75
10:30 - odprawa techniczna trasy TP25
11:00 - start trasy TP25
20:00 - zamknięcie trasy TR75
21:00 - zamknięcie trasy TP25
24:00 - zamknięcie trasy TR150 i TP50

15.11.2015
  3:00 - zamknięcie trasy TP100
  9:00 - dekoracja zwycięzców
11:00 - zamknięcie biura zawodów 

Przez 15 minut przed startem każdej trasy w pracy biura zawodów będą miały miejsce przerwy.

Parametry tras

TP25
1 pętla - scorelauf
dystans w linii azymutów: 19,3km
dystans regulaminowy: 25,7km
ilość PK: 4

TP50
1 pętla - scorelauf
dystans w linii azymutów: 38,4km
dystans regulaminowy: 51,1km
ilość PK: 8

TP100
2 pętle - scorelauf - przepak w bazie zawodów
dystans w linii azymutów: 77,2km
dystans regulaminowy: 105,7km
ilość PK: 12

TR75
1 pętla scorelauf
dystans w linii azymutów: 57,6km
dystans regulaminowy: 77,3km
ilość PK: 8 

TR150
2 pętle scorelauf - przepak w bazie zawodów
dystans w linii azymutów: 121,2km
dystans regulaminowy: 153,7km
ilość PK: 20 

 8:30 - odprawa techniczna trasy TP50
 9:00 - start trasy TP50

News