Strona Główna
ZMIANY LOGISTYCZNE.

Ze względu na brak czasowych możliwości zorganizowania dwóch imprez w tym samym roku, podjęliśmy decyzję, że od roku 2022 organizować będziemy tylko jedną imprezę, za co przepraszamy. Jesteśmy jednak zdania, że lepiej zorganizować jedną imprezę dobrze niż dwie "jako-tako". Wprowadzamy natomiast do katalogu naszych imprez jeszcze jedną Wyrypę, a będzie nią Karkonoska Wyrypa rozgrywana na terenie Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej.
Planujemy organizować imprezy rotacyjnie. Aktualnie plany wyglądają następująco:
2022 - Karkonoska Wyrypa
2023 - Rudawska Wyrypa
2024 - Kaczawska Wyrypa.

Zapraszamy do śledzenie stron naszych imprez:

karkonoskawyrypa.pl     rudawskawyrypa.pl     kaczawskawyrypa.pl


Informujemy, że ze względów logistycznych jesteśmy zmuszeni przełożyć Karkonoską Wyrypę 2022 planowaną w dniach 29.04-1.05.2022 na termin bliżej nieokreślony.
Mamy nadzieję na szybkie nastanie pokoju na Ukrainie, który umożliwi obywatelom Ukrainy powrót do swoich domów.


 8:30 - odprawa techniczna trasy TP50
 9:00 - start trasy TP50

News